Jen moje papírová vzpomínka…

 

 

…ohlédnutí…

…připomenutí…

…tvořivost…

…hravost…

…bezbřehost…

…vůně…

…odhodlání…

…přijetí…

…naslouchání…

…sdílení…