Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi.

2. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou nebo e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.

3. O přijetí platby a odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).

2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání vyrobeno, nebo upraveno (zakázková výroba a svatební tvorba s grafickými úpravami).

3. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat (např. vnitřní poštou).

4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít (doporučujeme pojistit).

5. Při vrácení zboží zpět prodejci, není možné ho zasílat na dobírku.

6. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena až po doručení zboží prodávajícímu.

7. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

Reklamace

1. Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystaven doklad o platbě, který kupující obdrží spolu se zbožím. Tento doklad slouží zároveň jako záruční list.

2. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením. Zákazníkovi je spolu se zbožím odeslán také návod k použití u výrobků, které to vyžadují (šitá tvorba, bytové doplňky).

Dodací podmínky

1. Platbu za zboží hradí zákazník předem na bankovní účet prodávajícího. Při osobním předání je možná platba v hotovosti.

2. Prodávající odešle kupujícímu zboží po přijetí částky na účet a to dle podmínek  "dodání, poštovné".  V případě osobního odběru proběhne předání dle dohody.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2014

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem e-shopu atelierkulna.cz/e-shop/ je Petr Kyzlink.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

Petr Kyzlink
Kunice 3
679 71 Kunice
IČ: 68036035

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@atelierkulna.cz

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Pokud si na e-shopu atelierkulna.cz/e-shop/ objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Jste-li zákazník e-shopu atelierkulna.cz/e-shop/, tzn. dokončil(a) jste registraci, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány k marketingovým účelům, tj. za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky atelierkulna.cz/e-shop/ formou newsletteru. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení.

Tyto osobní údaje zpracováváme pouze do doby odhlášení se ze zasílání newsletteru.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo nás kontaktovat emailem.

Jestliže nám píšete na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů. Jestliže nás kontaktujete telefonicky, Váš hovor není nijak evidován a telefonní číslo nezpracováváme.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky.

Jde zejména o tyto činnosti:

- za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme vaše osobní údaje České poště

- pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

Vaše práva jako subjektu údajů

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo).

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Jaká jsou tedy vaše práva?

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.

Zrušení účtu nakupujícího

  1. Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

  2. Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána.

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na e-shopu atelierkulna.cz/e-shop/ a potřebujete je upravit, po přihlášení na Váš účet je můžete upravit, nebo nás kontaktujte na emailu info@atelierkulna.cz.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 20.05.2018, datum poslední revize je 25.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.